Värske kala

Koha (Sander lucioperca)


Ahven (Perca fluviatilis)


Haug (Esox lucius)


Rääbis (Coregonus albula)


Luts (Lota lota)


Angerjas (Anguilla anguilla)


Latikas (Abramis brama)


Särg (Rutilus rutilus)


Siig (Coregonus maraenoides) (Coregonus lavaretus)

Võtke meiega ühendust hinnapäringu saamiseks